---

Kocēnu Skauti Kocēnu 38. skautu vienība

---

Tiešsaistē

Šobrīd klātienē ir 7 viesi 

Sākums / Noderīgi / Skautu likumi, solījums un devīze
A+ R A-

Skautu likumi, solījums un devīze

Skautu likumi, solījums un devīze

 

Skautu likumi

 

  • Skauts ir patiess

  • Skauts ir uzticīgs tēvijai

  • Skauts ir pašaizliedzīgs un palīdzīgs

  • Skauts ir draudzīgs un iecietīgs

  • Skauts ir pieklājīgs

  • Skauts ir dabas draugs

  • Skauts ir paklausīgs

  • Skauts ir možs grūtībās

  • Skauts ir darbīgs un taupīgs

  • Skauts ir tīrs domās, vārdos un darbos

 

1. Skauts ir patiess


— Ja skauts ko apliecina, tad tas tiešām tā ir. Ja skauts uzņemas kādu darbu, tad arvien var paļauties, ka viņš to pēc labākās apziņas izpildīs, pārvarot visus kavēkļus. Melodams, vai neizpildīdams apsolīto, skauts zaudē savu nozīmi un beidz savas skautu gaitas.


2. Skauts ir uzticīgs tēvijai


— Skauts visiem spēkiem sekmē savas tautas labklājību un izkopj viņas īpatnības. No ikviena darba redzams, ka viņš īsts savas tautas dēls. Bet skauts apzinās, ka pasaulē ir arī citas tautas, katra ar savām īpatnībām un vērtībām, kuras viņš nevar nonievāt.


3. Skauts ir pašaizliedzīgs un palīdzīgs


— Skauts atsakās no paša priekiem, ērtībām, drošības, kad jāpalīdz citiem. Viņš arvien modrs glābt dzīvības un palīdzēt cietējiem. Ja skauts ir neziņā, kā rīkoties, viņš apdomā: «Kas būs maniem tuvākajiem noderīgāks?» un tad rīkojas. Skautam jāprot izšķirt, kas būs noderīgākais, lai varētu saprātīgāk rīkoties. Tādēļ skauts piesavinās visādas zināšanas, kā palīdzēt tuvākiem, un cenšas ikdienas izdarīt vismaz vienu «labo darbu», t.i. pakalpojumu bez atlīdzības.


4. Skauts ir draudzīgs un iecietīgs


— Skauts nav iedomīgs un nenicina nevienu cilvēku, bet novērtē to pēc labākās apziņas un cenšas būt ikviena draugs, kas šādas draudzības cienīgs. Skauts ir kā brālis katram citam skautam Latvijā, un arī visā pasaulē. Skauts ir iecietīgs un neiedomā, ka viņa domas ir vienīgi pareizas. Tāpat skauts labi sadzīvo ar saviem darba devējiem un padotajiem.5. Skauts ir pieklājīgs


— Skauts izturas ar citiem tā, kā vēlas redzēt citus izturamies pret sevi. Viņš arvien ir laipns un uzmanīgs, sevišķi ar bērniem, sievietēm, sirmgalvjiem un dzīves pabērniem. Skauts ir kārtīgs un pieklājīgs apģērbā, izskatā un rīcībā.


6. Skauts ir dabas draugs


— Skauts saudzē visu dzīvo radību. Viņš, cik vien iespējams, pasargā dzīvniekus no sāpēm un nenogalina bez vajadzības. Kur spēdams, skauts palīdz derīgiem mājas un meža dzīvniekiem.


7. Skauts ir paklausīgs


— Skauts bez ierunas paklausa saviem vecākiem un priekšniekiem, ar prieku un nekavējoties. Viņš saprot, ka katram darbam vajadzīgs savs rīkotājs — ja tam neklausītu, tad darbs neizdotos. Tikai uzdoto izpildījis, skauts var celt ierunas.


8. Skauts ir možs grūtībās


— Skauts nekad nesūdzas par grūtumiem, nevaimanā un nesūrojas, ja kas neizdodas, bet turpina darbu dziedot un smaidot. Skauts pārvar visādus šķēršļus un kavēkļus možā garā un pabeidz iesākto darbu.


9. Skauts ir darbīgs un taupīgs


— Skauts apzinās, ka darbs ir dzīves pamats. Bez nopietna darba neviens pasākums neizdodas, un sliņķis ir citiem tikai par slogu. Kur spēdams skauts ietaupa nebaltām dienām. Tomēr skauts nav mantrausīgs un skops un mīļu prātu palīdz trūkumā citiem.


10. Skauts ir tīrs domās, vārdos un darbos


— Skauts neļaujas iekārdināties, nekrietni runāt, domāt vai darīt ko netīru. Viņš nelieto nekādas narkotikas, nesmēķē un savaldās vārdos un darbos, lai neizdarītu ko tādu, kas mazinātu viņa cienīgumu.


Skautu solījums


Modrībā par savu godu, apņemos visiem spēkiem censties:

 

būt uzticīgs Dievam un Latvijai,

palīdzēt tuvākajam katrā brīdī un

pildīt skautu likumus.Devīze

Skautu sauksme (devīze) ir teiciens “Esi Modrs!”. Atbilde “Arvien Modrs!”. Skauts ir modrs par savu garīgo un fizisko attīsību, vispusīgi attīstīdams un izkopdams savas spējas, lai izaugtu par krietnu un pilnvērtīgu cilvēku. Bet tikpat modrs skauts ir arī par citiem cilvēkiem un par savu dzimteni. Tiklīdz viņš pamana iespēju kur palīdzēt – viņš to dara, jau iepriekš sagatavojoties dažādiem palīdzības veidiem.Skauts ik brīdi ir modrs pildīt savus pienākumus, stāties pretī briesmām, lai palīdzētu citiem. Skauts ir modrs – jau iepriekš viņš pārdomā un vingrinās, kā izturēties nelaimes gadījumos un nejaušībās, lai būtu nodrošināts pret jebkuru pārsteigumu. Skauts noteikti zina, kas darāms, ja atgadās kaut kas negaidīts.


Aptauja

Kas Jums patīk visvairāk?

Studija "K-38"